2 października 2016

Usługi

Pharmalogics usługi

Wsparcie działów Regulatory Affairs

 • Przygotowywanie dossier (CTD), aktualizacje i addenda dla produktów generycznych, hybryd,
  o ugruntowanym zastosowaniu medycznym i oryginalnych
 • Audyty dokumentacji przed złożeniem, zawarciem umów licencyjnych i przejęciami
 • Zmiany kategorii dostępności i polemiki z agencjami rejestracji leków
 • Doradztwo w zakresie aspektów medycznych i chemii/wytwarzania/kontroli,
  przygotowywanie opinii dotyczących możliwości rejestracji produktów leczniczych
 • Dyskusje naukowe z agencjami narodowymi
 • Przygotowywanie raportów z oceny ryzyka dla środowiska naturalnego (Environmental Risk Assessments)

Pharmalogics usługi

Wsparcie działów medycznych

 • Wsparcie naukowe w planowaniu i prowadzeniu badań nieklinicznych i klinicznych
  (np. przygotowywanie założeń badań, streszczeń protokołów)
 • Outsourcing usług w zakresie Doradztwa Medycznego: szkolenia REPs, bezpośrednie medyczne wsparcie
  działów Regulatory Affairs i Marketingu, Informacja Medyczna

Pharmalogics usługi

Wyroby medyczne

 • Przygotowanie raportów z oceny klinicznej wyrobów
 • Przygotowanie raportów z oceny biologicznej wyrobów
 • Audyty dokumentacji i badań biokompatybilności na zgodność z normami serii ISO 10993