24 lipca 2019

Nota prawna

Prawa do serwisu www.pharmalogics.pl oraz umieszczonych w nim treści przysługują Mateuszowi Gołąb prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Pharmalogics Mateusz Gołąb z adresem stałego miejsca wykonywania działalności w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 50/515, posiadającemu numer identyfikacji podatkowej NIP: 9521957030 oraz REGON: 365392649 („Pharmalogics”).

Informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Pharmalogics zastrzega sobie prawo do decydowania o treściach zamieszczonych w serwisie oraz do dokonywania w nich zmian w każdym czasie bez uprzedniego zawiadomienia użytkownika serwisu.

Pharmalogics nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność zamieszczonych w serwisie informacji.

W serwisie mogą zostać umieszczone linki przekierowujące użytkownika na strony internetowe niebędące własnością Pharmalogics. Pharmalogics nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie oraz zamieszczone tam treści.